Referenties en projecten Stalen Damwanden

Wilt u de referenties weten van de projecten waar onze stalen damwanden bij worden verwerkt? De stalen damwand – constructies van Gooimeer worden bij sluizen, bouwtreinen, bij snelwegen, parkeergarages, renovaties, kademuren en uitbreidingen van bestaande bouw toegepast. Binnenkort ziet u hier een van onze prachtige projecten in bewegend beeld. 

  • Bouw sluis Eefde te Eefde
  • Bouw Reevesluis te Kampen
  • Twin Towers Amsterdam
  • Uitbreiding A1 / A 27
  • Parkway A6 te Almere
  • Torshavn op Faroer eilanden
  • Renovatie sluis Delden / Hengelo
  • Vervangen damwanden te Dongeradeel
  • Schiphol HOV lij
  • RWZI te Utrecht

Referentie Bouwsluis Eefde te Eefde samen met Gemeente Lochem en Rijswaterstaat

Stalen damwand Sluis Eefde sluizen en waterwerken

Bouw sluis Eefde te Eefde

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluiskolk. De wachttijden zijn te lang en de huidige sluis is te klein. Bovendien is 1 sluiskolk in zo’n belangrijk knooppunt te kwetsbaar in geval van onderhoud of calamiteiten.

De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De bouw van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls.

Lees meer

Samenwerking

Het project ‘Bouw Sluis Eefde te Eefde’ is samenwerking tussen Rijkswaterstaat samen met de gemeente Lochem, het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland.
gemeente Lochem
waterschap rijn en ijssel
provincie Gelderland