Wadit slotdichting

Wadit Slotafdichting voor uw stalen damwand

Wadit slotafdichting Stalen damwanden gooimeer

Wadit is de perfecte slotdichting

Wanneer de damwandsloten met Wadit gevuld worden heeft een perfecte slotdichting. Dit is dus een zeer goede en kosteneffectieve oplossing. In iedere waterkerende damwand is lekkage zeer ongewenst, kies dus voor Wadit!

Wadit is een bitumen-soortige dichting die op hoge temperatuur in de damwandsloten wordt gegoten. Wadit is een met styreenbutadiëen gemodificeerd (rubber) elastomeer en heeft een zeer sterke hechting en een uiterst hoge flexibiliteit, ook bij lage temperaturen. Na het aanbrengen blijft Wadit tot ca. -20° C plastisch. Boven de 0° C kan Wadit zonder toevoegingen worden toegepast; onder de 0° C wordt de flexibiliteit verbeterd door Wadit Flex toe te voegen.

Flexibiliteit van de slotdichting is van cruciaal belang voor een blijvende afdichting. Iedere damwand zal in de gebruikersfase binnen bepaalde marges bewegen. Zolang de slotdichting deze bewegingen kan blijven volgen, blijft de wand waterdicht. Daarom zijn flexibiliteit (ook bij lage temperaturen) en hechting twee belangrijke eisen aan de slotdichting.

Wanneer is Wadit toepasbaar?
Wadit is geschikt voor:

  • het waterdicht maken van stalen damwanden
  • het weghouden van grond uit de heisloten, zodat deze minder snel verbranden
  • het verlagen van de slotwrijving tijdens het aanbrengen van de damwanden.

Milieuvriendelijk
De basisstoffen van Wadit bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Volgens de testrapportages van het Duitse milieu-instituut LGA, is Wadit zonder negatieve milieu-effecten toe te passen in grond- en oppervlaktewater.

Verwerking en opslag
De Wadit slotdichting kan compleet met milieuvriendelijke verpakking worden verhit tot ca. 130 – 170° C. De verpakking lost tot 170° C, zonder reststoffen, in zijn geheel op. Daarna giet men Wadit, bij voorkeur met zinken gieters, in de sloten. Men dient de 25 kg zakken op te slaan in een gesloten ruimte bij maximaal 30°C.

Meer informatie leest u in de onderstaande brochure van PilePro en Gooimeer over de Wadit Slotafdichting:

Slotafdichting Wadit stalen damwanden gooimeer
Slotafdichting Wadit stalen damwanden gooimeer